2-5, Sand/falsk

Komponér sandt/falsk quiz

Du har nu lært en masse om nervesystemets opbygning og funktion. Det er blevet tid til at teste noget af den viden.

Herunder er 13 udsagn om centralnervesystemet. Kan du sortere dem korrekt alt efter, om de er sande eller falske?

Marker udsagnene korrekt og klik herefter på knappen "Tjek".

©Pharmakon a/s - Milnersvej 42 - DK-3400 Hillerød - Tel +45 4820 6000 - Fax +45 4820 6060 - info@pharmakon.dk