2-5, Sand/falsk (fortløbende spørgsmål)

Skabelon

Dokumentation

Der bruges i dag mange forskellige kvalitetsstandarder afhængig af branche og virksomhedens marked. I medicinalbranchen i Europa bruges kvalitetsstandarden GMP.

Det er efterhånden på tværs af de forskellige standarder indarbejdet, hvilke typer dokumenter der indeholder hvilke oplysninger. 

I denne opgave skal du bestemme om udsagnene er sande eller falske ved at klikke på ikonerne til højre:

©Pharmakon a/s - Milnersvej 42 - DK-3400 Hillerød - Tel +45 4820 6000 - Fax +45 4820 6060 - info@pharmakon.dk