2-6, Single match

Skabelon

I gruppen af tricykliske antidepressiva er der varierende døgndoseringer imellem de forskellige lægemiddelstoffer.

Du skal nu med hjælp fra Lægemiddelkataloget indsætte de normale voksendoseringer ved depression for lægemiddelstofferne nedenfor.

Marker lægemiddelstoffernes korrekte doseringsinterval.

Klik herefter på knappen "Tjek".


©Pharmakon a/s - Milnersvej 42 - DK-3400 Hillerød - Tel +45 4820 6000 - Fax +45 4820 6060 - info@pharmakon.dk