3-2, Drag and drop 2

Skabelon

Nedenfor er vist et skema, der illustrerer, hvordan inddelingen af typiske antipsykotika hænger sammen med bivirkningerne. Dette er dog ikke særlig nyttigt, hvis ikke der er knyttet nogle indholdsstoffer på henholdsvis høj-, middel- og lavdosis antipsykotika.

Med hjælp fra lægemiddelkataloget og dine lærebøger, skal du nu placere indholdsstofferne rigtigt.

Klik på "Tjek svar" når alle indholdsstofferne er placeret.

 

©Pharmakon a/s - Milnersvej 42 - DK-3400 Hillerød - Tel +45 4820 6000 - Fax +45 4820 6060 - info@pharmakon.dk