3-3, Træk streger

Skabelon

Navnene på mange af præparatnavnene på benzodiazepinerne minder meget om hinanden, og da de forskellige lægemiddelstoffer har forskellige egenskaber, er det vigtigt at kunne kende forskel på dem.

Find ved hjælp af Lægemiddelkataloget ud af sammenhængen mellem indholdsstoffer og præparatnavne.

Træk streger mellem indholdsstofferne og de korrekte præparater. Bemærk, at der er ét indholdsstof og ét præparatnavn i overskud!

Klik herefter på knappen "Tjek".


 

 ©Pharmakon a/s - Milnersvej 42 - DK-3400 Hillerød - Tel +45 4820 6000 - Fax +45 4820 6060 - info@pharmakon.dk