3-5, Drop-down 1

Skabelon

Der er meget stor variation i benzodiazepiners halveringstid. Halveringstiden har stor betydning for lægemidlernes påvirkning af kroppen. En tommelfingerregel er, at lægemiddelstoffet kan betragtes som ude af af kroppen efter 5 halveringstider.

Med hjælp fra lægemiddelkataloget skal du nu angive halveringstider for en række hyppigt anvendte benzodiazepiner. Vælg de korrekte halveringstider for hvert lægemiddelstof.

Klik herefter på knappen ”Tjek svar”.

 

 
©Pharmakon a/s - Milnersvej 42 - DK-3400 Hillerød - Tel +45 4820 6000 - Fax +45 4820 6060 - info@pharmakon.dk