4-1, Slider

SkabelonDu skal nu med hjælp fra Lægemiddelkataloget indsætte de normale voksendoseringer ved depression for lægemiddelstofferne nedenfor.

Placer skyderen indenfor det korrekte doseringsinterval.

Klik herefter på knappen "Tjek".

 

 
©Pharmakon a/s - Milnersvej 42 - DK-3400 Hillerød - Tel +45 4820 6000 - Fax +45 4820 6060 - info@pharmakon.dk