6-1, Forløb

Skabelon


Nervecellen består af et nervecellelegeme, dentritter og et axon. Nerveceller kommunikerer dels ved hjælp af elektriske impulser, hvor dendritter og axonet fungerer som en slags ledninger. Dels kommunikerer nerveceller ved hjælp af stoffer som viderefører impulsen mellem nervecellerne.

Dendritterne modtager et elektrisk signal fra andre nerveceller, sender signalet videre igennem nervecellelegemet og videre ud igennem axonet.

Klik på Nervecellelegemet, myelinskeden eller synapsen for at se animationen. Du kan også klikke på "Play" for at se animationen i rækkefølge.

©Pharmakon a/s - Milnersvej 42 - DK-3400 Hillerød - Tel +45 4820 6000 - Fax +45 4820 6060 - info@pharmakon.dk