7-2, Begreb-case

Skabelon


I situationer, som er risikable for personligheden, sætter et psykisk forsvar ind, nemlig de såkaldte forsvarsmekanismer. Forsvarsmekanismerne er med til at bringe personligheden i ligevægt. Alle mennesker bruger dem, og de bruges ubevidst. I denne billedserie ses det, at Allan i flere tilfælde gør brug af forsvarsmekanismer.

Se billedserien igennem. Besvar spørgsmålene, og sammenlign til sidst dine svar med løsningen.

Du skal nu udvælge to forsvarsmekanismer fra nedenstående liste, som du mener, Allan bruger i denne billedserie.

©Pharmakon a/s - Milnersvej 42 - DK-3400 Hillerød - Tel +45 4820 6000 - Fax +45 4820 6060 - info@pharmakon.dk