Hjernen

Her er udvalgt 5 vigtige områder i hjernen:
  • Hypofysen producerer hormoner, fx kønshormoner, væksthormoner og antidiuretiske hormoner. Kan man ikke styre vandladningen, kan medicin, der påvirker hypofysen måske hjælpe.

  • Hypothalamus styrer det autonome nervesystem og er hjernes center for regulering af sult, tørst, temperatur, sexual adfærd mv.

  • Det limbiske system er ”føle”-hjernen. Her styres hukommelse, følelser og instinktiv adfærd. Thalamus er hjernes ”relæ”, hvor alle signaler mellem kroppen og hjernen passerer. Signalerne fra det limbiske system og thalamus kobles til det samlede sanseindtryk.

  • I hjernestammen er der centre som styrer hjertet, åndedrættet samt synet og hørelsen.

  • Skadens placering i hjernen er altafgørende for, hvilke symptomer skaden medfører.

Udarbejdet af Pharmakon 2014