Luftveje

Luftvejenes opgave er at bringe ilt til blodet samt fjerne kuldioxid fra blodet.

I lungerne passerer ilten over i stadig mindre og mindre ”rør” for til sidst at passere over i blodbanen.

Noget medicin tages via luftvejene og virker direkte i lungerne fx astma medicin. Det betyder, at der kan gives meget mindre medicin, end hvis medicinen først skulle gennem maven fordi medicinen ikke bliver nedbrudt i leveren på vej til lungerne. Det betyder også, at medicinen kun virker i lungerne og dermed ikke giver så mange bivirkninger. Fordi medicin der gives via luftvejene let opfanges af fimrehårerne er det vigtigt, at personen inhalerer omhyggeligt.

Udarbejdet af Pharmakon 2014