Hvordan kan medicin påvirke

eller hæmme en funktion i kroppen?

Billedet forestiller et lille udsnit af en cellevæg.

Kroppen sender signaler fra celle til celle gennem cellevæggene.

I cellevæggen sidder en receptor (lås), som kan aktiveres af en agonist (nøgle der låser op for et signal), antagonist (blokerer låsen) eller partiel agonist (låser delvist op for et signal).

Det har betydning ved sygdomme, hvis kroppen har for mange/få låse eller nøgler og udnyttes ved medicin, der enten kan fremme eller mindske signalerne. Ved Parkinsons sygdom er der fx for lidt eller for dårligt virkende dopamin, der skal fungere som nøgle for en GABA-receptoren. Antipsykotika fungerer blandt andet ved at blokere dopamin-receptoren. Dette kan af samme grund fremkalde parkinsonlignende symptomer.
Udarbejdet af Pharmakon 2014