Spørgetræer

Dette er et redskab til at lære om forholde sig til og med kolleger at diskutere medicinhåndtering på botilbud. Redskabet er udarbejdet ud fra retningslinjerne, der er beskrevet i Sundhedsstyrelsens Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering). 30. juni 2006.

Desuden er anvendt Sundhedsstyrelsens publikation "Korrekt håndtering af medicin". Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder – ansvar, sikkerhed og opgaver (2011).

Det er vigtigt at understrege, at der kan være flere rigtige måder at gøre tingene på. Det er derfor en god idé lokalt at drøfte evt. uoverensstemmelser mellem redskabets udsagn og daglig praksis.
Udarbejdet af Pharmakon 2014